Mong-Lan

behind the image, the imagination ---Mong-Lan

Home

Home

BiographyBiography

 

WritingWriting

 

ArtworkArtwork

ML piano iconMusic

ReviewsReviews

Photo Album

Photos

ContactContact

Artistic Schedule

Artistic Schedule

ML tango logoTango

Tokyo Tango Journal

 

Links

Links

ML on twitter

 

Español: biografía

Vietnamese Tieng Viet

Japanese 日本語

Résumé

Mong-Lan

 

 

Mộng-Lan là một nhà thơ Mỹ gốc Việt, nhà văn, họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà khiêu vũ, ca sĩ, và giảng viên. Cô rời khỏi Việt Nam vào ngày cuối cùng di tản khỏi Sài Gòn. Cô đã cho xuất bản ít nhất bẩy tập thơ bằng Anh ngữ, và riêng tập Tango, Tangueando: Poemas & Dibujos xuất bản song ngữ Anh/Tây Ban Nha.  Cô được học bổng tại Đại Học Arizona tại Tucson, và tại đây cô tốt nghiệp Thạc Sĩ Mỹ Thuật về thi ca. Cô nhận được bổng hậu thạc sĩ hai năm với Đại Học Stanford, và sau dó, được nhận học bổng Fulbright du học tại Việt Nam. Cô từng giảng dậy viết văn và thơ tại đại học Arizona, tại Đại Học Stanford, tại hội thả văn chương ở Đại Học San Diego, tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Dallas, tại Đại Học Maryland ở Tokyo.

Quyển thơ đầu tay, Song of the Cicadas, được giải thưởng Juniper và được Đại Học Massachusetts xuất bản năm 2001. Tập thơ này cũng được giải thưởng Great Lakes Colleges Association’s New Writers Awards For Poetry và vào chung kết cho Hội Thơ Mỹ (Poetry Society of America) Norma Farber First Book Award. Các tập thơ khác của cô là: Why is the Edge Always Windy?; Love Poem to Tofu & Other Poems (chapbook); Tango, Tangoing: Poems & Art; và Tango, Tangueando: Poemas & Dibujos (song ngữ Anh/Tây Ban Nha); Love Poem to Ginger & Other Poems (2012); Force of the Heart: Tango, Art (2012); One Thousand Minds Brimming: poems & art (2014).

Thơ của Mộng-Lan đã được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng: Việt, Nhật, Mã lai, Y Pha Nho, Đại Hàn, Tây Ban Nha, và Serbian.

Cô đã đọc thơ, giảng dạy và thuyết trình tại nhiều học đường ở Mỹ, Argentina, Đức, Indonesia, Malaysia, Nam Hàn, Nhật, Thái Lan, Thụy Sĩ, và Việt Nam. Cô cũng từng trưng bày tranh và nhiếp ảnh tại Tòa Nhà Quốc Hội Mỹ ở Washington D.C., Bảo Tàng Nghệ Thuật Dallas, Bảo Tàng Mỹ Thuật ở Houston, một số phòng tranh trong vùng Vịnh San Francisco, nhiều cuộc triển lãm công cộng tại Tokyo, Bali, Bangkok, Buenos Aires, và Seoul.

Cùng với tưởng thưởng quốc gia về nghệ thuật, tại Bảo Tàng Nghệ Thuật Dallas, Mộng-Lan đã làm họa sĩ khai mạc vào suốt tháng 2 năm 2005. “Thế giới Mộng Lan”: triển lãm tranh và ảnh bắt dầu tháng giêng tới tháng tám năm 2005. Cũng trong thời gian này và tại đây, c đã là cây viết thường trực, đã đọc thơ của mình, diễn giảng trong các phòng tranh và dạy các lớp về hội họa, viết văn và thơ cho đại chúng và cho các lớp trung học của các học sinh tài ba về nghệ thuật.

Ngoài viết, vẽ, và chụp ảnh, Mộng-Lan còn là một nhà khiêu vũ và vũ sư môn tango Argentine. Cô sống tại Mỹ và Argentina, thường xuyên đi lại giữa hai quốc gia. Bạn đọc có thể tìm thấy nguyên do đã đưa cô tới sống tại quê hương thứ ba ở Nam Mỹ trong trang www.monglan.com/tango.

Photo: Ngyuen Thi Le Lieu


Copyright © 2001-2018 by Mong-Lan. All rights reserved. Website created by Mong-Lan. Please respect the fact that all artwork, writing, poetry, and music (except where indicated), on this website are copyrighted by Mong-Lan. It may not be stored, displayed, published, reproduced, without her written permission.